Giá vàng quốc tế, USD/VND
BidAsk
XAU/USD
(Giao ngay)
26053 26055
Quy đổi
(Nghìn/lượng)
714473.6 711764.1
USD/VND
(Liên NH)
22,660 22,744