Nhẫn tròn ép vỉ 10 chỉ

Loại vàng: 9999
Tình trạng: Còn hàng

Nhẫn tròn ép vỉ 10 chỉ vàng 9999

TSCS: 01:2014/HJC

Chất lượng vàng 9999

Khối lượng: 37,5g

ISO 9001:2008

Thông tin sản phẩm