Địa chỉ: Số 8 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0911 51 9466

Liên hệ