Mối liên quan giữa vàng và sức khỏe
Vàng thường được dùng làm đồ trang sức: nhẫn, vòng, kiềng, dây chuyền... Việc đeo vàng trên người từ xa xưa và hiện nay được thừa nhận là có mối liên quan mật thiết đến sức khỏe người đeo.
Đọc thêm