Thông tin tuyển dụng
Công ty Vàng bạc đá quý Hạ Long được thành lập từ tháng 8/2001. Qua quá trình phát triển và hội nhập Công ty đã không ngừng phát triển, HJC sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp chiến lược để...
Đọc thêm