Mặt phật bản mệnh 16k tuổi Thìn, Tỵ - Phổ Hiển Bồ Tát

Loại vàng: 16k
Tình trạng: Còn hàng
Mặt phật bản mệnh 16k - Mặt 16k - Trang sức 16k
Thìn, Tỵ - Phổ Hiển Bồ Tát
Thông tin sản phẩm