Nhẫn tròn ép vỉ 0,5 chỉ

Loại vàng: 9999
Tình trạng: Còn hàng

Nhẫn tròn ép vỉ HJC 0,5 chỉ - Nhẫn vàng tròn trơn

TSCS: 01:2014/HJC

Chất lượng vàng 9999

Khối lượng: 1,875g

ISO 9001:2008

Thông tin sản phẩm