Nhẫn tròn ép vỉ 5 chỉ

Tình trạng: Còn hàng

Nhẫn tròn ép vỉ 5 chỉ vàng 9999

TSCS: 01:2014/HJC

Chất lượng vàng 9999

Khối lượng: 18,75g

ISO 9001:2008

Thông tin sản phẩm