(Đơn vị: ngàn đồng/chỉ)
Loại Mua vào Bán ra
Nhẫn ép vỉ HJC 3735 3790
Nhẫn trơn37253790
Vàng Trang sức 24k 3675 3745
Vàng Trang sức 18k27003290
Vàng Trang sức 14k20503060
Nguyên liệu 99.99 HN37413746
Nguyên liệu 99.9 HN

3737

3742
 SJC37413746
 USD23322333.5
 EU26152619
 BA29502960
 YEN21.4521.50
 UC16081615
 CA17381745
 SING17101717
 TE332.5334
 HK296297.5
 DL74.374.5
 WON1.941.955
 MAILAI557562
 BAT74.875.3
 TSY2325