(Đơn vị: ngàn đồng/chỉ)
Loại Mua vào Bán ra
Nhẫn ép vỉ HJC 4125 4180
Nhẫn trơn41154180
Vàng Trang sức 24K 40704135
Vàng Trang sức 18K29503550
Nguyên liệu 99.99 HN41314136
 TS 99.99 HN41274136
Nguyên liệu 99.9 HN

4127

4131
TS 99.7 HN4097

4121

 SJC41314136
 USD2319

2321

 EU25732578
 BA30893100
 YEN21162122
 UC15911597
 CA17541762
 SING17091715
 TỆ329 331,5
 HK 295 297,5
 DL 776
779

 WON 193195
 MALAI 552 558
 BẠT 770 773
 T.SY

 2339