(Đơn vị: ngàn đồng/chỉ)
Loại Mua vào Bán ra
Nhẫn ép vỉ HJC 4135 4195
Nhẫn trơn41254195
Vàng Trang sức 24K 40904160
Vàng Trang sức 18K29503550
Nguyên liệu 99.99 HN41604170
 TS 99.99 HN41604170
Nguyên liệu 99.9 HN

4155

4165
TS 99.7 HN4125

4155

 SJC41504165
 USD2317,5

2319,5

 EU25752588
 BA29902997
 YEN21372143
 UC15871592
 CA17621768
 SING17001709
 TỆ 325,5 328
 HK 294 296,5
 DL 751,5
754

 WON 196198,5
 MALAI 551 557
 BẠT 763 768
 T.SY

 2339