09:44:08 27/02/2021
(Đơn vị: ngàn đồng/chỉ)
Nhẫn tròn ép vỉ53305430
Nhẫn tròn53205430
Trang sức 24K52705400
Trang sức 18K39004550
Trang sức 14K29503650
SJC55605620
NL 999953355360
TS 999953305360
NL 99953305350
TS 99753055340
USD23772380
EUR28582863
BA33303335
YEN22252230
UC18601865
CND18681873
SGP17801785
TE363365
HK302305
MAL540550
DL825830
WON200210
BAT782784
TSY