(Đơn vị: ngàn đồng/chỉ)
Loại Mua vào Bán ra
Nhẫn ép vỉ HJC 4360 4420
Nhẫn trơn43504420
Vàng Trang sức 24K 42904360
Vàng Trang sức 18K30303650
Nguyên liệu 99.99 HN43404360
 TS 99.99 HN43304360
Nguyên liệu 99.9 HN

4330

4350
TS 99.7 HN4300

4340

 SJC43354380
 USD2314

2317

 EU25602568
 BA30143025
 YEN20992105
 UC15841592
 CA17641775
 SING17111720
 TỆ330 336
 HK 296 298,5
 DL 739
745

 WON 193,5196
 MALAI 561 570
 BẠT 756 762
 T.SY

 2374