(Đơn vị: ngàn đồng/chỉ)
Loại Mua vào Bán ra
 Nhẫn tròn ép vỉ HJC
 4935 5030
 Nhẫn tròn trơn
 4925 5030
 Vàng Trang sức 24k
 4900 5005
 Vàng Trang sức 18k
 3600 4100
 Vàng Trang sức 14k
 2700 3400
 Nguyên liệu 99.99 HN

 5017

 5032

 TS 99.99 HN

 5012

 5032
 Nguyên liệu 99.9 HN

 5012

 5022
 TS 99.7 HN
 4982

 5012

SJC 4993 5035
 USD

2318

2319.5

 

 EU2627

2630

 BA
2922

2927

 YEN

2157

2161
 UC

1615

1620
 CA

1712

1716

 SING 1663

1668

 TE333

 335

 HK 298.5300
 MALAY 515

530

 DL733737
 WON181 185
 THUY SY

2435

 

BATH743 750