(Đơn vị: ngàn đồng/chỉ)
Loại Mua vào Bán ra
 Nhẫn tròn ép vỉ 5400 5470
 Nhẫn tròn  5390 5470
 Trang sức 24K 5345 5425
 Trang sức 18K 3850 4600
 Trang sức 14K 2850 3600
 TS 9999 5408 5438
 NL 999

 5410

 5428
 TS 997 5373 5418
 SJC 5610 5635
 USD 23172318.5 
 EU 27442748
 BA29953005
 YEN22122217
 UC 16891694
 CA 17531760
SING1702 1708
 TE 341342 .5
 HK 298 299.5
 MALAY 510 530
 DL 768 773
 WON 188 192
 BATH 741 746
 TSY

 2515