(Đơn vị: ngàn đồng/chỉ)
Loại Mua vào Bán ra
Nhẫn ép vỉ HJC 4135 4210
Nhẫn trơn41254210
Vàng Trang sức 24K 40854185
Vàng Trang sức 18K29503550
Nguyên liệu 99.99 HN41854200
 TS 99.99 HN41754200
Nguyên liệu 99.9 HN

4180

4195
TS 99.7 HN41504185
 SJC41854200
 USD23192320.5
 EU25782582
 BA28402847
 YEN21952200
 UC15771582
 CA17481755
 SING16831690
 TE326.5327
 HK295296
 DL730732
 WON189191
 MAILAI552557
 BAT756759
 TSY2350 
   
5