11:07:58 02/12/2020
(Đơn vị: ngàn đồng/chỉ)
Nhẫn tròn ép vỉ52455300
Nhẫn tròn52355300
Trang sức 24K51955265
Trang sức 18K38004500
Trang sức 14K
NL 999952805300
TS 999952755300
NL 99952755290
TS 99752505280
SJC53505390
USD23192321
EUR27892793
BA30983108
YEN22222228
UC17041710
CND17831788
SGP17251732
TE356358
HK298300
MAL515525
DL798800
WON186190
BAT755760
TSY2520