15:50:34 23/02/2024
(Đơn vị: ngàn đồng/chỉ)
Nhẫn tròn ép vỉ63906475
Trang sức 24K63356440
Trang sức 18K46005250
Trang sức 10K25003000
NL 999963856405
NT.HJC63956415
NL 99963756395
TS 99763506383
TS 61039844061
TS 10K26132667
USD25052512
EUR26882695
BA31283138
YEN16541660
UC16301638
CND18251835
SGP18551865
TE3535
HK310315
MAL520530
DL7677
WON1718
BAT685692
TSY