17:26:23 02-10-2023
(Đơn vị: ngàn đồng/chỉ)
Nhẫn tròn ép vỉ55805660
Nhẫn tròn55605660
Trang sức 24K55255625
Trang sức 18K40804780
Trang sức 14K30503800
Trang sức 10K22502500
NL 999955655578
SJC67856885
TS 999955655578
NL 99955575570
TS 99755325558
TS 61035003565
TS 10K22782323
USD24482452
EUR25672573
BA29752995
YEN16281635
UC15681573
CND17881798
SGP17771785
TE329332
HK305309
MAL515525
DL7575
WON1718
BAT685692
TSY